Rollespill i gudenes verden
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Gresk religion
antikken
resepsjonsstudier
rollespill

Sammendrag

Mytene om antikkens guder har alltid vært populære innen mange populærkulturelle uttrykk, særlig film, litteratur og spill. Denne artikkelen ser nærmere på resepsjon av antikk gresk religion i en del av populærkulturen som hittil ikke har fått like mye oppmerksomhet, nemlig rollespill. Med utgangspunkt i rollespillet Dungeons and Dragons, undersøker jeg hvilke kilder forfatterne er påvirket av når de skaper den fiktive verdenen Theros. Ved å fokusere på guder og myter i Theros viser jeg hvordan forfatternes fremstilling av guder kombinerer to helt motsatte syn fra diskusjonen om gudenes natur i antikkens Hellas. Videre ser jeg på hvordan spillet forklarer opphavet og utviklingen av gudene i lys av myteteori. Artikkelen undersøker også hvilke valg forfatterne har tatt og hvilke kilder de har støttet seg mest på når de har utviklet sin egen versjon av antikkens Hellas og hvordan disse valgene kan forstås i lys av moderne resepsjonsteori.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2021 Stian Sundell Torjussen