Redaksjonelt

Sammendrag

Populærkultur er et vidt begrep, og forskere har sett på veldig ulike områder som film (Feldt 2020; Sjö 2016), TV-serier (Skjoldli 2019), livsstilsmagasiner (Ann-Kristin Gresaker 2017), litteratur (Davidsen 2019; Sky 2015), popmusikk (Farstad 2017) og musikkvideoer (Undheim 2021, under utgivelse) bare for å nevne noen veldig få. Feltet er enormt, og utvides og fornyes stadig. Dette temanummeret har samlet tre artikler fra fagmiljøet i religionsfag knyttet til lærerutdanningene ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det er flere i dette fagmiljøet som på ulike måter har hatt berøringspunkter opp mot populærkulturelle uttrykk for religion (Winje 2019; Rosland 2019), og jeg er stolt av å kunne presentere flere bidrag til feltet i dette nummeret.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2021 Audun Toft