Med tente lys inn i varmen. Lucia-tog i norske skoler og barnehager
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Lucia
skoler
barnehager
forståelse

Sammendrag

Hovedhensikten med denne artikkelen er å løfte frem Lucia-togene i norske skoler og barnehager som et eksempel på hvordan forståelse av religion og tradisjon forhandles i møte med en stadig mer kompleks og mangfoldig barne- og foreldregruppe. Hva er det som faktisk skjer, og hvordan kan vi forstå ritualene som knyttes til Luciadagen i lys av det vi vet om religiøs endring, både i skolen og i det norske samfunn mer generelt? Med utgangspunkt i teori om religiøse prosesjoner, ritualers materialitet og multimodalitet tar artikkelen sikte på å få frem noen så langt uutforskede sider ved Lucia-ritualenes plass og rolle i skole og barnehage, og i forlengelse av dette, si noe om skolen som arena for religiøs endring i det norske samfunnet i dag.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.