"Vi må aldri glemme ..." - Holocaustdagen som arena for erindring om utryddelsen av de europeiske jødene blant skoleungdom i Norge
PDF ()

Emneord (Nøkkelord)

Kollektiv erindring
Holocaustdagen
ritualer
utdanning

Sammendrag

"Den som ikke husker historien, må leve den om igjen" er et sitat som ofte gjentas og parafraseres under markeringer til minne om  jødeforfølgelsene og Holocaust. Sitatet formidler et budskap om at kunnskap om fortiden er nødvendig hvis man skal kunne bygge en fremtid hvor betingelsene for fortidens urettferdighet og overgrep er eliminert. Ved flere anledninger de siste 20 årene har skolens rolle som formidler og forvalter av erindringen om Holocaust blitt trukket frem, ofte med en forståelse av at elever, ved å ha kunnskap om denne historiske hendelsen, vil tilegne seg visse holdninger og verdier. Denne artikkelen utforsker den kalendariske og rituelle erindringen om Holocaust ved å se på markeringen av Holocaustdagen for skoleelever i Norge. Ved etableringen av Holocaustdagen i Norge i 2002 ble skolen trukket frem som en sentral aktør i gjennomføringen av minnedagen, og Holocaustdagen ble trukket frem som et utgangspunkt for å utvikle felles verdier og holdninger, samt bidra i det samtidige antirasistiske arbeidet i Norge.
PDF ()

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.