Om månedsfester og årstidsfester i steinerskolen
PDF

Emneord (Nøkkelord)

steinerskoler
steinerpedagogikk
steinerpraksis
Ã¥rtidsfester
månedsfester

Sammendrag

Hvorfor feires det månedsfester og årstidsfester i steinerskoler? I denne artikkelen undersøker vi hvilke svar et utvalg skriftlige kilder knyttet til steinerpedagogikk gir på dette spørsmålet. Kildene kategoriseres som knyttet til det pedagogiske grunnlaget for steinerpedagogikken, en skriftliggjort praksistradisjon og esoteriske fore­drag av Rudolf Steiner. I det pedagogiske grunnlaget og den skriftliggjorte praksistradisjonen finner vi at det å styrke elevenes opplevelse av rytme og sosialt fellesskap er del av begrunnelsene for begge typer fester, mens årstidsfestene også begrunnes som betydningsfulle for å fremme elvenes forbindelse med naturen og omsorg for alt levende. Langt på vei fremstår omsorg for naturen og motstand mot materialistisk utbytting av den også som det sentrale i de esoteriske kildene.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.