Stefan Olsson. 2016. Gísl: givande och tagande av gisslan som rituell handling i fredsprocesser under vikingatiden

Sammendrag

I den fornnordiska mytologin krigar två gudasläkter mot varandra, men kommer till sist överens om att sluta fred. För att säkra freden utväxlar man gisslan, vilket innebär att de mytomspunna vanerna Njord, Frey och Freyja införlivas i gudarnas krets. Mindre lyckligt gick det för asarnas gisslan, där den vise Mimer dödades och hans huvud skickades tillbaka till Oden. Sistnämnda episod ligger nära det moderna gisslan­tagandet som ofta kan leda till en tragisk utgång. På medeltiden var gisslanutlämnandet strängt reglerat genom ömsesidiga utfästelser på vilka fredsförhandlingar följde. Stefan Olsson har i sin avhandling behandlat processen noggrant med hjälpa av exempel från Norden, England, Skottland, Irland, Frankrike och de baltiska länderna.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.