Thorbjørnsrud, Berit (red.). De kristne i Midtøsten: kampen for tilhørighet

Sammendrag

I en region som lenge har vært preget av konflikter og uro, har situasjonen for de kristne i Midtøsten blitt stadig mer utfordrende. Som en minoritet i regionen er de en utsatt gruppe som lett rammes av konflikter i det politiske landskapet. I denne nye boken redigert av Berit Thorbjørnsrud, som også selv bidrar med to kapitler, belyses de kristnes situasjon i Midtøsten fra ulike vinkler. Bokens tolv kapitler diskuterer temaet med utgangspunkt i ulike historiske, regionale og politiske kontekster. Bidragsyterne har bakgrunn i ulike fagtradisjoner, blant annet fra systematisk teologi, antropologi, arabistikk og religionshistorie.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.