Den dionysiske theôria
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Aristotle
theôria
eudaimonia
mystery cults
Dionysus
mystic experience
Plato

Sammendrag

Fagfilosofien forholder seg med stor usikkerhet til Aristoteles' theôria-begrep. I alminnelighet oppfattes det som uttrykk for en høyeste form av filosofisk tankevirksomhet. En dypere forståelse av antikkens religiøse erfaringsverden kan imidlertid bringe oss til en klarere forståelse. Mye kan nemlig tyde på at Arisoteles med theôria refererte til mysteriekultenes idealiserte ekstase, som antikken bare motvillig lar oss skimte konturene av.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.