Hans Andersson & Jes Wienberg (red.): Medeltiden och arkeologin. Mer än sex decennier
PDF

Hvordan referere

Molaug, Petter B. 2012. «Hans Andersson & Jes Wienberg (red.): Medeltiden Och Arkeologin. Mer än Sex Decennier». Collegium Medievale 25 (oktober). Oslo, Norge. https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/46.

Sammendrag

Universitetet i Lund har vært en foregangsinstitusjon i Norden når det gjelder middelalderarkeologi. I 2012 har det vært drevet fast undervisning i Lund i denne fagdisiplinen i 50 år - til å begynne med bare til licenciatgraden. Den første læreplanen i middelalderarkeologi ble utformet i 1962. Et 50 års-jubileum kunne klart vært bakgrunn for å utgi en fagbok om temaet. Når boken "Medeltiden och arkeologin" ble utgitt alt i 2011, skyldes det imidlertid en annen markering, nemlig feiringen av professor Erik Cinthios 90 års dag. I den anledning ble det holdt et seminar i Lund 25.februar 2011, og innleggene på dette er blitt bearbeidet og samlet i denne lille boken. Erik Cinthio var den som bygde opp faget ved Lunds universitet. Han var den første som drev fast undervisning i middelalderarkeologi i Lund. Fra 1957 var han docent i "konsthistoria med medeltidsarkeologi", fra 1969 professor. Men først i 1985 ble professoratet omgjort til et ordinært professorat, ikke knyttet til Cinthio som person.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.