Dagfinn Skre (red.): Kaupang in Skiringssal
PDF

Hvordan referere

Molaug, Petter B. 2007. «Dagfinn Skre (red.): Kaupang in Skiringssal». Collegium Medievale 20 (mai). Oslo, Norge. https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/83.

Sammendrag

Kaupangprosjektet, de arkeologiske undersøkelsene av vikingtidsbosetningen ved Viksfjorden i Tjølling, Vestfold har vært og er et av de største og viktigste arkeologiske forskningsprosjektene i Norge i etterkrigstiden. Første bind i publikasjonsserien av det nye forskningsprosjektet, det som startet opp i år 2000, er blitt en gedigen bok på drøyt 500 sider. Den er skrevet på engelsk og er beregnet på et internasjonalt publikum, i tillegg til skandinavisk. De neste bindene vil først og fremst inneholde gjennomgang av forskjellige gjenstandsgrupper, men også artikler med mer teoretisk utgangspunkt hvor det er brukt forskjellige typer kildemateriale.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.