Mette Svart Kristiansen (red.): Tårnby. Gård og landsby gennem 1000 år
PDF

Hvordan referere

Molaug, Petter B. 2021. «Mette Svart Kristiansen (red.): Tårnby. Gård Og Landsby Gennem 1000 år». Collegium Medievale 19 (mai). Oslo, Norge. https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/1945.

Sammendrag

Utgangspunktet for denne monumentale boken er arkeologiske utgravninger som foregikk i 1993 og 1994 på øyen Amager i forbindelse med anleggelsen av Øresundsbroen. Omfanget av utgravningene var bestemt av traseen for motorveien og jernbanen. Svært mange av leserne vil ha kjørt over området der utgravningene fant sted, mellom Kastrup flyplass og København. Området og jernbanestasjonen heter fortsatt Tårnby. Mens det er AS Øresundsforbindelsen som har betalt for de arkeologiske nødutgravningene, har forskningsprosjektet som bl.a. har resultert i denne boken, vært finansiert av Statens Humanistiske Forskningsråd i Danmark. Forskningsprosjektet ble gjennomført i perioden 1999 - 2001. Det har vært et tverrvitenskaplig prosjekt med arkeologer, historikere og naturvitere fra en rekke forskjellige danske institusjoner. Listen over forfattere teller hele 16 navn. Leder for prosjektet og også redaktør av publikasjonen og eneforfatter eller delforfatter av hele 7 av kapitlene er arkeolog, cand. Mag. Mette Svart Kristiansen, lektor i middelalderarkeologi ved Aarhus Universitet, Moesgård. I det følgende er de omtalte kapitlene skrevet av henne hvis ikke annet er nevnt.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2006 Petter B. Molaug