Tidsskriftet

Collegium Medievale er et tverrvitenskapelig tidsskrift (historie, språk, litteratur, kunst, arkitektur, arkeologi, konservering) for middelalderforskning. Hovedvekten ligger på forskning av middelalderen i Norge og Skandinavia, men inkluderer middelalderen utenfor Skandinavia, som norske og skandinaviske forskere er opptatt av. I tillegg er det et tidsskrift som åpner for internasjonale forskeres bidrag på norsk og skandinavisk middelalder. Et formål er å presentere ny forskning og relevante debatter innen enkelte fagområder for middelalderforskere innen andre fagområder, og slik gjøre norsk middelalderforskning både reelt tverrfaglig og oppdatert. Alle vitenskapelige artikler vurderes av redaksjonen og kompetente fagfeller. Det er også bokanmelderseksjon, der både norske og relevant utenlandsk litteratur blir omtalt.

Om fagvurderingsprosessen

Dobbel-blind (Fagfelle og forfatter er ukjent for hverandre)

De tre siste årgangene har hatt 15 vitenskapelige artikler, og det er benyttet 18 eksterne fagfeller i tillegg til redaksjonens vurderinger. Enkelte av artiklene benytter flere fagfeller, siden de er tverrfaglige og krever videre kompetanse hos leseren. Redaksjonen jobber med å finne de mest kompetente forskerne på området, og alltid utenfor den institusjonen forfatterne kommer fra.

Innsendte artikler vurderes av hovedredaktør og redaktøren for fagområdet manuset omhandler, og ved omfattende mangler blir den sendt i retur med en gang. Blir den funnet tilfredsstillende, finner hovedredaktør og fagansvarlig for en kompetent fagfelle. Fagfelle bes vurdere om manuset er trykkeklart med mindre endringer, trykkeverdig etter noe større omarbeidelser, eller om den ikke er trykkeverdig. Er den i de to første kategoriene, blir manus lest av alle i redaksjonen, og tilbakemeldinger fra fagfelle og redaksjonen til forfatteren/-ne med frist for revidert versjon. Revidert versjon blir på ny vurdert av hovedredaktør og fagredaktør, språk og referanseapparat blir sjekket før manuset blir satt og en sistekorrektur blir gjort av forfatter(ne) og redaksjonen.

Open Access retningslinjer

Tidsskriftet kommer til å gi alle brukere åpen tilgang (Open Access), det vil si fri og gratis tilgang til alt publisert innhold.

Informasjon om copyright

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til forfatteren av arbeidet og til at det først ble publisert i dette tidsskriftet.

Publiseringsfrekvens

Collegium medievale kommer som som ett nummer per årgang.

ARKIVERING

Dette tidsskriftet benytter LOCKSS systemet for å utvikle et distribuert arkivsystem sammen med andre tilsluttete bibliotek, og tillater disse bibliotekene å opprette permanente fullstendige arkiv av tidsskriftet, til bevarings- og gjenopprettingsformål

Lisensiering

Fra og med 2017 er artiklene som publiseres i Collegium Medievale lisensiert under en Creative Commons BY-SA-lisens.

Avgifter for artikkelpublisering

P.d.d. er det ingen publiseringsavgift for dette tidsskriftet.