Vol 41, Nr 3-4 (2011)

Norskhet

Nasjonale identiteter og nasjonale selvforståelser har aldri vært fastlagt og gitt. Iblant blir innholdet og grensene endret nesten umerkelig, iblant oppstår det angst, uro og konflikt som reaksjoner på forespeilet endring. Flukt og migrasjon til Europa har skapt en trang til å definere noen felles verdier, og å favne om bestemte nasjonale identiteter og symboler i europeiske samfunn. Kampen om hva som skal utgjøre norskhetens innhold og grenser, er blitt mer eksplisitt. Politikere og folk flest uttaler seg stadig om hva som er typisk norsk og hva som ikke er det, mens det har vært påfallende stille fra sosiologer og samfunnsforskere â selv om vi utvilsomt har mye å bidra med i debatten. En målsetning med dette temanummeret er derfor å presentere noe av forskningen som har befattet seg med å undersøke norskhetens mange betydninger.

Innholdsfortegnelse

Artikler

Mette Løvgren, Julia Orupabo
PDF
Anne Birgitte Leseth
PDF
Wera Grahn
PDF
Åse Røthing
PDF
Liv Mette Gulbrandsen, Marita Østereng
PDF
Beret Bråten
PDF
Brit Lynnebakke, Katrine Fangen
PDF
Anders Vassenden
PDF

Bokmeldinger

Håkon Lorentzen
PDF
Christer Hyggen
PDF