Alexandra Petrulevich: Ortnamnsanpassning som process. En undersökning av vendiska ortnamn i Knýtlinga saga
PDF ()

Hvordan referere

Sandnes, B. (2019). Alexandra Petrulevich: Ortnamnsanpassning som process. En undersökning av vendiska ortnamn i Knýtlinga saga. NAMN OG NEMNE, 35. Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1632

Sammendrag

Alexandra Petrulevichs doktoravhandling om Knytlingasagaens vendiske stedsnavn er et imponerende arbeide om et uvanlig komplekst materiale. Vendisk er brukt som en geografisk betegnelse for områdene nær Østersjøkysten mellom Elbe og Oder, der vi finner steder som Rügen, Jomsborg og Svolder. Kontaktspråkene er ulike greiner av slavisk (fremst de utdødde og svakt belagte språka polabisk og pomeransk), nedertysk og nordisk. Det var hovedsakelig dansker som deltok i hærtogene mot vendiske områder, mens historien berettes av islendinger. Sagaen som er kilden til navna, finnes i mange avskrifter, der skrivningen av navna kan variere. Videre er det uklart om navna er tradert direkte fra slavisk eller via et middelnedertysk mellomledd. Kontaktsituasjonen er generelt temmelig dunkel, og det er heller ikke alltid klart hvilke lokaliteter navna refererer til. Som vi ser har Petrulevich gitt seg i kast med et materiale med mange variabler, og hennes kompetanse også i slaviske språk er nok en forutsetning for at arbeidet kunne gjennomføres.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet.