Redaksjon

Redaktør:

Ole-Jørgen Johannessen (ansvarlig redaktør), Universitetet i Bergen

Tom Schmidt, Universitetet i Oslo
Vidar Haslum, Universitetet i Agder
Gulaug Nedrelid, Universitetet i Agder

Redaksjonsråd:

Þorsteinn Indriðason, professor, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen
Agnete Nesse, professor, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen