Redaksjon

Redaktør:

Ivar Berg, NTNU – Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (ivar.berg@ntnu.no)

Tor Erik Jenstad, Universitetet i Bergen / NTNU – Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (tor.jenstad@ntnu.no)

Redaksjonsråd:

Gulbrand Alhaug (UiT Norges arktiske universitet) – Vidar Haslum (Universitetet i Agder) – Þorsteinn G. Indriðason (Universitetet i Bergen) – Ole-Jørgen Johannessen (Universitetet i Bergen) – Klaus Johan Myrvoll (Universitetet i Stavanger) – Gudlaug Nedrelid (Universitetet i Agder) – Agnete Nesse (Universitetet i Bergen) – Tom Schmidt (Universitetet i Oslo)