Kontaktperson for tidsskriftet

Hovedkontakt

Tom Schmidt
Redaksjonsmedlem
Universitetet i Oslo
E-post: tom.schmidt@iln.uio.no

Teknisk kontaktperson

Geir Røsset
E-post: novus@novus.no