Multilingual Urban Scandinavia
PDF ()

Hvordan referere

Hårstad, S. (2012). Multilingual Urban Scandinavia. NOA - Norsk Som andrespråk, 27(1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/872

Sammendrag

Pia Quist & Bente A. Svendsen (red.): Multilingual Urban Scandinavia. New Linguistic Practices. Multilingual Matters 2010. 252 (+ xxiii) sider.
PDF ()

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.