Med UG in mente

Cecilie Hamnes Carlsen

Sammendrag


Denne artikkelen er en sammenfatning av hovedoppgaven min i norsk som andrespråk ved UiB fra 1995. Hovedoppgaven ble skrevet på en tid da Chomskys parameterteori stod forholdsvis sterkt i andrespråksforskningen. Svært forenklet predikerer parameterteorien at språklæring skjer ved at barnet, ved hjelp av språklig innputt, fastsetter et knippe språklige parametrer på én av to verdier. Et viktig spørsmål i andrespråksforskningen har vært om voksne innlærere har tilgang til den medfødte grammatikken som parametrene er en del av, om parameterverdier kan endres, og hvilken type evidens, negativ eller positiv, som er nødvendig for å endre verdiene. I denne studien undersøker jeg spanskspråklige innlæreres tilegnelse av subjektstvang og foranstillingsinversjon på norsk. Disse grammatiske trekkene er styrt av hver sin parameter, og spansk har etablert en annen parameterverdi for begge trekkene enn vi har på norsk. Dersom spanskspråklige innlærere tilegner seg disse trekkene i det norske mellomspråket, er det et uttrykk for at parametrene har endret verdi.

Emneord (Nøkkelord)


Universell grammatikk; morsmålspåvirkning; spanske innlærere; subjektstvang; underinversjon

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6670

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.