Norges største innvandrergruppe: Historien om migrasjon fra Polen til Norge og om andrespråkskorpuset ASK

Jonas Horgen Friberg, Anne Golden

Sammendrag


I denne artikkelen1 gir vi en kortfattet beskrivelse av migrasjon fra Polen til Norge, fra den første fasen med politiske flyktninger på 1980-tallet til den storstilte arbeidsmigrasjonen som fulgte i kjølvannet av EU-utvidelsen i 2004, og som gjorde at polske innvandrere i dag utgjør den klart største av alle innvandrergrupper i Norge. Deretter presenterer vi det norske andrespråkskorpuset ASK, et korpus  som ble etablert ved Universitetet i Bergen i 2006, med fokus på de polske innvandrerne som har skrevet et utvalg av tekstene. Hensikten er å vise fram personene bak tekstene og plassere denne polske innvandrergruppen inn i en historisk migrasjonskontekst. På denne måten kan vi si noe om det historiske og sosiale forholdet mellom denne gruppen og den bredere befolkningen av polske innvandrere i Norge.

Emneord (Nøkkelord)


Polsk migrasjon, ASK, innlærerkorpus, Språkprøven, Test i norsk – høyere nivå

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6670

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.