Når man mangler førstehåndskjennskap

Kirsti Mac Donald

Sammendrag


Modalitet har ikke noen fremtredende plass i norske grammatikker. Grammatiske fremstillinger er gjerne bygd opp omkring formelle kategorier, og verbalkategorien MODUS er lite sentral I norsk syntaks. De uttrykksmåtene vi i stedet bruker for å uttrykke modalitet, går på tvers av vanlige ordklasseinndelinger, og de er lite systematisert. Dette gjør at det er vanskelig for utlendinger å få tak på det norske systemet for modalitet, og det er vanskelig å gi retningslinjer som hjelper dem til å forstå og kunne bruke aktuelle former for å uttrykke vise betydningskategorier.


Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6670

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.