Tidlig flerspråklighet – myter og realiteter

Else Ryen, Hanne Gram Simonsen

Sammendrag


Denne artikkelen er bygd opp rundt ni myter knyttet til hvordan det er å vokse opp med flere språk. Oppfatningene som kommer til uttrykk i disse mytene, deles av mange, og de kan blant annet føre til politiske beslutninger og pedagogiske tiltak som kan virke hindrende for språkutviklingen til flerspråklige barn. Mytene dreier seg både om at bruk av morsmålet kan virke hemmende på barns norskspråklige utvikling, at barn begynner å snakke sent hvis de må forholde seg til mer enn ett språk, og at barn er språkforvirret hvis de har elementer av mer enn ett språk i én og samme ytring. Vanlige myter er også knyttet til utvikling av begreper og ordforråd og til hvor godt man må kunne et språk for at en kan kalle seg flerspråklig. En seiglivet myte er at når et barn har språkvansker, bør barnet ikke ha en flerspråklig oppvekst. I artikkelen imøtegår vi mytene på bakgrunn av faglige vurderinger og med referanser til både norsk og internasjonal forskning fra slutten av 1970-tallet og fram til i dag.

Emneord (Nøkkelord)


flerspråklig utvikling, kodeveksling, ordforråd, ord og begreper, eksekutivfunksjon, språkvansker, testing av språkferdigheter

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6670

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.