Invitasjon til Temanummer i NOA: “Forskningsmetoder i andrespråksforskning”

NOA norsk som andrespråk inviterer til å sende inn artikkelbidrag til et temanummer om forskningsmetoder og -metodologi i andrespråksforskning. Det er ønskelig med bidrag innenfor fagområdet norsk som andre- og fremmedspråk tolket i vid forstand. Temanummeret er planlagt utgitt i 2021.   I temanummeret ønsker vi en bred tilnærming til metodologi. Vi ønsker tekster som tematiserer ulike forskningsmetodologiske problemstillinger, slik som for eksempel nyere perspektiver på og drøftinger av etablerte forskningsmetoder, bruk av innovative metoder i andrespråksforskning, metodevalg i lys av teoretiske perspektiv, forholdet mellom etikk og metode. Artikler sendes på e-post til redaksjonen: toril.opsahl@iln.uio.no. Merk emnefeltet med: “Temanummer: Forskningsmetoder og andrespråksforskning”. Frister (med forbehold om endringer) 15. mars 2020: Frist for å sende inn et utvidet sammendrag på to sider 1. mai 2020: Tilbakemelding fra redaksjonen 15. oktober 2020: Frist for å sende inn ferdig artikkelutkast