Utrop om bidrag/Call for papers

Redaksjonen inviterer til å sende inn artikkelbidrag til temanummeret i 2018: 'Andrespråk og flerspråklighet i en barnehagekontekst'. Med dette temanummeret ønsker vi å løfte frem forskning som er knyttet til yngre barn og barnehagefeltet, herunder barnespråk og barnelitteratur og/eller didaktiske perspektiv som angår norsk som andre- og fremmedspråk i vid forstand.  Et utvidet sammendrag på to sider sendes redaksjonen innen 1. juni 2017.