Redaksjon

Redaktører:

Bård Uri Jensen, Høgskolen i Innlandet, Norge
Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Innlandet, Norge
Randi Myklebust, Høgskule i Volda, Norge

Manuskripter og bøker til anmeldelse sendes til:

Lise Kulbrandstad
NOA, Institutt for nordisk språk og litteratur
Høgskolen i Innlandet, Postboks 400, 2418 Elverum
Epost: lise.kulbrandstad@inn.no

Redaksjonsråd:

  • Gunhild Tomter Alstad, Høgskolen i Innlandet
  • Anne Golden, Universitetet i Oslo
  • Irmelin Kjelaas, NTNU
  • Hein Lindquist, Universitetet i Sørøst-Norge
  • Ingvild Nistov, Universitetet i Bergen