Rekonstruksjonar av norrøne skaldedikt og andre rekonstruksjonar på usikkert grunnlag
PDF ()

Hvordan referere

Mundal, E. (2013). Rekonstruksjonar av norrøne skaldedikt og andre rekonstruksjonar på usikkert grunnlag. Maal Og Minne, 101(1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/280

Sammendrag

I hefte 1 av Maal og Minne, 2008, har Lasse C. A. àSonne ein artikkelder han drøfter nokre heilt sentrale spørsmål i skaldediktforskinga.Hans viktigaste ærend med artikkelen er truleg å drøfte tolkinga av eitbestemt motiv, ââ¬Ådet heilage bryllaupââ¬Â i eit skaldedikt som er tillagtskalden Hallfreââ¬Âºr vandræââ¬Âºaskáld. Men som basis for denne drøftingatek han opp grunnleggjande metodiske problem i skaldediktforskinga.Dette er metodiske problem som Sonne meiner forskarsamfunnet i høggrad har oversett. Sonnes artikkel er nærmast skriven som eit debatt-innlegg, og denne artikkelen tek opp hansken og kjem med kritiskemerknader til Sonnes framstilling av kva som er situasjonen innanforskaldediktforskinga. I tilknyting til dei metodiske problema som Sonnetek opp, er det også grunn til å peike på at innanfor norrønforskingafinst det andre liknande problem som dei som knyter seg til skalde-dikta. Desse er ikkje drøfta av Sonne i hans artikkel, men artikkelenhans gjev likevel fleire gode eksempel på slike problem.
PDF ()

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.