Den historiske utviklinga til ord på -vis

Torodd Kinn

Sammendrag


Substantivet vis, som no tyder 'måte, skikk', har gjeve opphav til treulike suffiks: eitt som dannar setningsadverb (t.d. sannsynligvisogheldigvis), eitt som dannar adjektiv med ulike slag tyding (t.d. for-skuddsvisog fylkesvis), og eitt som dannar spesialiserte fleirtalsfor-mer (overflodsfleirtal) av målssubstantiv (t.d. tusenvisog massevis).Kvart suffiks er resultat av ein grammatikaliseringsprosess, og artik-kelen dokumenterer og analyserer desse utviklingane. Del 1 har kart-lagt dei ulike konstruksjonane som vis/-vishar vore nytta i gjennomdei siste 700 åra. Kjeldematerialet der er døme frå DiplomatariumNorvegicum, dei skjønnlitterære tekstane i tekstsamlinga til Dokumen-tasjonsprosjektet og ekserperte ordbøker. Del 2 drøftar tilhøvet mellomlån frå tysk og heimlege utviklingar og analyserer dei ulike grammati-kaliseringsprosessane.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.