Reguleringsregimer, tro og statistikk

Asle Rolland

Sammendrag


Artikkelen presenterer og forsvarer to argumenter. Det ene er at et lands offisielle statistiske aktivitet om religion, tro og livssyn speiler den politiske reguleringen av trossektoren. Det andre er det norske regimets unikhet blant de undersøkte i arbeidet som artikkelen bygger på. Artikkelen skiller mellom tre reguleringsregimer: (1) Troen er et rent privat anliggende, og overlatt til et uregulert marked, (2) troen er et offentlig anliggende, og regulert i en priviílegiemodell, (3) troen er et offentlig anliggende, og regulert i en konkurransemodell. På grunnlag av en internasjonal oversikt utarbeidet av Statistisk sentralbyrå plasseres, presenteres og diskuteres det norske og ti andre nasjonale statistikkbyråers virksomhet på trosområdet i forhold til disse regimene. Det norske reguleringsregimet hevdes å utgjøre en hybrid av privilegiemodellen og konkurranseímodellen. Regimets implikasjoner diskuteres.

Emneord (Nøkkelord)


Private religion, public religion, faith regulation, faith statistics, comparative faith analysis

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6735

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.