Hvordan snakker ungdom om religion â og hvorfor snakker de sånn?

Marie von der LIppe

Sammendrag


Artikkelen fokuserer på hvordan ungdom snakker om religion og mangfold i et flerkulturelt samfunn. Mer spesifikt er fokus rettet mot hvordan de snakker om islam og muslimer i en norsk kontekst. Med utgangspunkt i intervju med elever i 13â15 årsalderen har formålet vært å analysere forholdet mellom elevenes måter å snakke på, og dominerende diskurser i offentligheten. I første del av artikkelen presenteres det teoretiske grunnlaget, og hvordan Gerd Baumanns begreper ââ¬Âdominerendeââ¬Â og ââ¬Âdemotiskeââ¬Â diskurser blir brukt i analysen. Deretter kontekstualiseres studien i forhold til den norske debatten om religiøst og kulturelt mangfold, før selve metoden og datamaterialet presenteres. I analysen fokuseres det særlig på noen av ungdommenes utsagn og de diskursene de ser ut til å aktivere. Avslutningsvis diskuteres hvilke konsekvenser funnene i analysen kan ha for skolen og for lærere som underviser i religions- og livssynsfaget, RLE.

Emneord (Nøkkelord)


religion; diversity; young people; discourse; religious education; Islam; Muslims

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6735

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.