Nordlys, magi og turisme

Stein R. Mathisen

Sammendrag


Markedsføringen av naturfenomenet Aurora Borealis, eller nordlyset, har i de siste årene fått en særlig oppmerksomhet når det gjelder oppbyggingen av turisme som et vinterprodukt i Nord-Norge. I dette arbeidet benytter både markedsførerne og opplevelsesbedriftenes guider seg av ulike begreper og fortellinger. Formidlingen tar vanligvis utgangspunkt i det som oppfattes som to ytterpunkter. Som naturfenomen finnes det referanser til lysets naturvitenskapelige forklaring, og til den samtidige forskningen som pågår innenfor dette feltet. Men innenfor turismens markedsføring spiller likevel fortidens fortellinger om magiske og ekstraordinære opplevelser, spirituelle erfaringer, urfolksmyter og norrøn mytologi den viktigste rollen. ââ¬âââ¬âââ¬âMed utgangspunkt i noen historiske framstillinger som tidligere reisende har gjort av nordlyset, presenteres et utvalg av vår egen tids fortellinger om nordlyset slik de kommer fram i markedsføring og i guidenes fortellinger til turistene. Formålet er å komme fram til en forståelse av en langvarig interesse for de arktiske områdene og nordlyset hos tilreisende, og vise hvordan mytiske fortellinger og spirituelle erfaringer innenfor moderne turisme inngår i noen allerede etablerte forståelsesrammer.


Emneord (Nøkkelord)


Northern Lights tourism, magic, tourist experiences, Sámi religion

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6735

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.