Medialisering og refortrylling: religiøs endring i Norge

Ingvild Sælid Gilhus

Sammendrag


Ifølge Jonathan Z. Smith hadde religion i Romerriket tre steder (space), nemlig ââ¬Âher, der og hvor som helstââ¬Â, det vil si at religion var knyttet til hjemmet og gravplassen (her), til religiøse institusjoner som templene (der) og til dem som opptrådte mellom de to andre stedene, slik for eksempel astrologer, magikere, spåmenn og spåkoner gjorde (hvor som helst) (Smith 2003). Denne spatiale modellen samler religionenes ulike steder, altså det religiøse feltet, i ett grep, og kan brukes til å illustrere forskyvninger og vise dynamikk og endringer i religionsbildet over tid, slik Smith blant annet gjør. Hans intensjon var ikke å skape en universell modell, men en modell for å skildre religion i middelhavsområdet i antikken. Men modellen kan også overføres til dagens vestlige verden for å beskrive religion slik den opptrer i hjemmene (her) og på kirkegårder (i Norge mellom der og her), i kirker og moskeer (der) og i form av religiøs entreprenørvirksomhet (hvor som helst). I denne artikkelen vil imidlertid Smiths modell bli supplert med et fjerde sted, nemlig ââ¬Âreligion over alt,ââ¬Â som er mediert og medialisert religion (Gilhus 2013).

Emneord (Nøkkelord)


Jonathan Z. Smith, Stig Hjarvard, religious entrepreneurs, mediatization

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6735

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.