Rett kontra godt? Holdninger og resonnementer blant unge norske muslimer i spørsmål om kjønnsroller og seksualitet

Levi Geir Eidhamar

Sammendrag


Artikkelen belyser unge norske muslimers holdninger og resonnementer i samlivsetiske spørsmål knyttet til kjønnsroller og seksualitet. Den bygger på 24 kvalitative intervjuer som analyseres ved hjelp av typologier utviklet på grunnlag av materialet selv. Nesten alle med oppvekst i Norge mente religionen islam og det norske samfunnet sto for sammenfallende verdier i kjønnsrollespørsmål. Skriftene ble da tolket på måter som fremmet likestilling. De aller fleste mente samtidig at holdningene i foreldrenes hjemland lå nærmere islam når det gjaldt seksualetikk. Her ble skriftene tolket restriktivt. Noen fulgte dette opp i eget liv, mens andre ikke lot seg styre av det de selv oppfattet som islamsk etikk i dette spørsmålet.

Emneord (Nøkkelord)


muslimer, kjønnsroller, seksualetikk, holdninger, typologier

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6735

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.