Ondskans ambivalens. Mötet mellan MuÊ¿awiyah och Iblis i Jalal al-Din Rumis Masnavi-ye maânavi

Simon Sorgenfrei

Sammendrag


Denna artikel ska behandla ett möte mellan kalifen MuÊ¿awiyah och Iblis i Jalal al-Din Rumis (d. 1273) diktverk Masnavi-ye maânavi. Efter en redogörelse av Rumis dikt, presenteras representationer av Iblis och MuÊ¿awiyah från olika muslimska traditioner vilka sedan relateras till motiven i Rumis text. Jag redogör kort för olika tolkningar av berättelsen om Iblis och MuÊ¿awiyah, för att slutligen föreslå en läsning som tar till vara den ambivalens som dikten bär.

Emneord (Nøkkelord)


Rumi, sufism, Iblis, Shaitan, Satan, islam

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6735

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.