Aron W. Hughes & Russell T. McCutcheon (red.). Religion in 5 minutes

Eivind Windsrygg

Sammendrag


I en tid der verdensreligioner som klassifisering er under stadig kritikk, vokser det frem et behov for en innføringsbok i religionsvitenskap som ikke baserer seg på denne grove kategoriseringen. En slik alternativ tilnærming finner man i boken Religion in 5 minutes. Boken gir korte og konsise svar på en rekke spørsmål vedrørende religion som fenomen, og forsøker slik å vise til mangfoldet innenfor religionsvitenskap. Boken består av 81 spørsmål som redaktørene av boken har samlet inn fra sine studenter, og hvert spørsmål blir et eget kapittel. Redaktørene har så invitert en rekke religionsforskere som har besvart spørsmålene i korte artikler på rundt to til tre sider. Kapitlene er delt opp i fire kategorier som omhandler religion som fenomen, spørsmål relatert til spesifikke religioner, spørsmål om religionsvitenskap som akademisk disiplin, og en siste kategori med to avsluttende svar fra redaktørene med deres synspunkter på fremtiden til religions rolle i samfunnet, og som forskningsfelt.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6735

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.