Redaksjon

Redaktører

Mona Helen Farstad, Høgskulen på Vestlandet
Marie von der Lippe, UiB
Sissel Undheim, UiB

Redaksjonsråd

Gina Dahl - Arkivverket
Asbjørn Dyrendal - NTNU
Cora Alexa Døving – HL- senteret. Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Ingvild Sælid Gilhus - Universitetet i Bergen
Thomas Hoffmann - Københavns Universitet
Anne Kalvig - Universitetet i Stavanger
Siv Ellen Kraft - Universitetet i Tromsø
Simon Sorgenfrei - Södertörns högskola
Jan Svanberg - Högskolan i Gävle
Bjørn Ola Tafjord - Universitetet i Tromsø
David Thurfjell - Södertörns högskola
Terje Østebø - University of Florida