Vol 43 Nr. 4 (2013): Seksuell vold
Seksuell vold
Temaet for dette nummeret av Sosiologi i dag er seksuell vold. Begrepet seksuell vold gir assosiasjoner til voldtekt, men omfatter også andre typer krenkelser, som voldtektsforsøk, uønsket beføling og å bli presset til å utføre seksuelle handlinger på andre. Seksuell vold omtales ofte som en særlig psykisk nedbrytende krenkelse (Meld.St. nr. 15, (2012–2013), NOU 2008: 4). Den rammer vår mest private og sårbare side og representerer anslag mot kjønnsæren, â€ÂÂet gammelmodig, men godt begrep for sentrale sider ved en persons identitet, selvrespekt og omdømme†(Dahl, 1994: 204). Den seksuelle volden har betydelige personlige og samfunnsmessige omkostninger.