Flaskehalshypotesen: Syntaks og morfologi blant norske andrespråksinnlærere av engelsk
NLT 1-2021 Andrespråkstilegnelse
PDF

Hvordan referere

Jensen, I. N., & Westergaard, M. (2021). Flaskehalshypotesen: Syntaks og morfologi blant norske andrespråksinnlærere av engelsk. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 39(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1969

Sammendrag

Flaskehalshypotesen ('Bottleneck Hypothesis', Slabakova 2008, 2013) beskriver og forklarer hva som er vanskelig og hva som er enkelt i andrespråkstilegnelse. Formålet med dette er å forstå prosessen knyttet til å lære seg et nytt språk etter førstespråket. Hypotesen argumenterer for at det er morfologiske konstruksjoner som er mest utfordrende å tilegne seg. Til sammenligning skal konstruksjoner som tilhører andre lingvistiske moduler, som syntaks og semantikk, være betraktelig enklere å tilegne seg. I denne artikkelen diskuterer vi resultater fra to ulike studier som direkte tester hypotesens prediksjoner for norske innlærere av engelsk som andrespråk. Resultatene viser delvis støtte for flaskehalshypotesen, men demonstrerer også at andre faktorer, som f.eks. påvirkning fra førstespråket og variasjon i innputtet må tas i betraktning dersom man ønsker å vurdere vanskelighetsgraden av å tilegne seg ulike deler av andrespråkets grammatikk.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Lisens.

Opphavsrett 2021 Isabel Nadine Jensen og Marit Westergaard