Gå tilbake til artikkeldetaljene Flaskehalshypotesen: Syntaks og morfologi blant norske andrespråksinnlærere av engelsk
Last ned