Norsk Lingvistisk Tidsskrift

Nyeste utgave

Vol 41 Nr. 2 (2023)
Publisert desember 23, 2023
Beskrivelse av nummer

Dette temanummeret er viet samtaleanalytiske studier av språklig samhandling i ulike kontekster, både i privatsfæren og i ulike institusjoner, slik som helsevesenet, sosialvesenet og skolen. Det kommer tjuefire år etter det første temanummeret av NLT om samtaleanalyse (Lind & Svennevig 1999). Det var en av de første utgivelsene om samtaleanalyse på norsk, men siden den gang er fagfeltet blitt etablert med livskraftige forskningsmiljøer ved en rekke universiteter og høyskoler, særlig UiO, NTNU og USN. Feltet er også etablert som undervisningsemne på en rekke studier, og det foreligger en norskspråklig lærebok (Skovholt et al., 2021). I 2022 ble det arrangert et første nasjonalt møte for samtaleforskere, De norske interaksjonsdagene, som samlet rundt 30 deltakere. Dette temanummeret er et resultat av det andre møtet i denne årlige møteserien, som ble arrangert i Oslo i januar 2023.

Mer
Hele utgaven
PDF
Vis alle utgavene