Leangen og Lensvika
PDF

Hvordan referere

Stemshaug, O. (2013). Leangen og Lensvika. Maal Og Minne, 98(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/314

Sammendrag

I Maal og minne 2005, hefte 2, har Nils Nystu ein artikkel om "namnet Leangen" (Nystu 2005: 191 ff.). Kort sagt meiner han å sjå appellativet gno. lei› f. i førsteleddet i Leang-namna generelt og Leangen ved Trondheim spesielt. Etter mi meining sviktar argumentasjonen for eit slikt syn både når det gjeld språkhistorisk og namnefagleg metode.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.