Erotik, kärlek och känslor i Bjarnar saga Hítdoelakappa
PDF

Hvordan referere

Sävborg, D. (2013). Erotik, kärlek och känslor i Bjarnar saga Hítdoelakappa. Maal Og Minne, 98(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/311

Sammendrag

Skaldsagorna, som brukar ses som en undergrupp bland islänningasagorna, förenas bl.a. av att de har en erotiskt grundad konflikt i centrum.
Av dessa sagor har Bjarnar saga Hítdoelakappa i regel bedömts
annorlunda inom forskningen: denna saga påstås sakna intresse för
kärlek, känsloskildring och för det erotiska motivet i intrigen; i stället
beskrivs den som en berättelse om två nidskalders konflikt med varandra.
I artikeln görs en närläsning av sagan. Det visar sig att det erotiska
temat spelar en betydligt större roll än vad som vanligen påstås.
Kännedom om islänningasagans konventioner avslöjar också att kärleks-
och känsloskildringen överlag är betydligt mer omfattande än
forskningen sett och spelar betydligt större roll i intrigen och den litterära
helheten. Sagans händelseförlopp och personernas handlingar
styrs i själva verket av de starka, erotiskt motiverade känslornas irrationella kraft (kärlek, svartsjuka) - icke av männens planerade äregrundade
aggression.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.