Gammelt tidsskrift - nytt forlag - ny drakt
PDF

Hvordan referere

Jørgensen, J. G., & Vikør, L. S. (2013). Gammelt tidsskrift - nytt forlag - ny drakt. Maal Og Minne, 102(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/290

Sammendrag

Det har neppe gått Maal og Minnes lesere forbi at tidsskriftet i fjor rundet 100 år. Gjennom alle disse åra har tidsskriftet holdt stø kurs i det faglige landskapet. Det har, som det er formulert i Magnus Olsens programartikkel i første nummer (1909), brakt bidrag til belysning av norsk aandsliv fra de eldste tider til vore dage og belyst sprog og sprogminder av enhver art (saasom stedsnavne), den skrevne litteratur, folkedigtning .... Når det gjelder tema er det ingen tvil om at Maal og Minne er tilbakeskuende, men når det gjelder vitenskapelig standard, problemstillinger og metoder, har tidsskriftet alltid ligget langt framme. Både redaksjonen og Bymålslaget vil arbeide for å holde denne tradisjonen i hevd. Stadig oppmerksomhet på nye tema innen nordistikken, nye metoder og nye ideer sikrer at Maal og Minne til enhver tid er et aktuelt og moderne tidsskrift.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.