Maal og Minne 100 år
PDF

Hvordan referere

Jørgensen, J. G., & Vikør, L. S. (2013). Maal og Minne 100 år. Maal Og Minne, 101(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/273

Sammendrag

Tidsskriftet Maal og Minne ble grunnlagt i 1909 av professor Magnus Olsen. Det har siden starten vært knytta til Bymålslaget, som sammen med Landsmålslaget i 1902 hadde sprunget ut av Det Norske Samlaget. De to lagene hadde til formål "å styrke og fremhjelpe det som norsk er - Landsmålslaget med bygdemålene som- utgangspunkt, Bymålslaget ut fra bymålene." I 1909 formulerte Magnus Olsen tidsskriftets formål slik:

Det skal bringe bidrag til belysning av norsk aandsliv fra de ældste tider til vore dage. Sprog og sprogminder av enhver art (saasom stedsnavne), den skrevne litteratur, folkedigtning og folkemusik, bonderet, folketro og folkemedicin, alt som i ord og billed gjemmer minder om gammel skik og levevis i by og bygd - alt- dette vil kunne behandles i "Maal og minne". (MM 1909: IV)

PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.