Kjell Ivar Vannebo.Katta i sekken og andre uttrykk. Bruk, bakgrunn, betydning.
PDF

Hvordan referere

Friðjónsson, J. G. (2013). Kjell Ivar Vannebo.Katta i sekken og andre uttrykk. Bruk, bakgrunn, betydning. Maal Og Minne, 99(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/263

Sammendrag

I forordet forteller forfatteren at han i årene 2000-€“2004 hadde sete i Norsk språkråd, ogat hovedstammen i dette verket er en samling svar på spørsmål og henvendelser fradenne tida.Boka byr på rundt 265 faste uttrykk av ulike slag. De har det felles at betydningenikke er umiddelbart gjennomskuelig. Den kan ikke utledes direkte av den leksikalskebetydningen til de enkelte orda. I tillegg kommer det at uttrykkenes bakgrunn og historie ikke er åpenbar. Begge deler krever forklaring, jf. uttrykk som å ta luven fra, å fallei fisk, komme i harniskog en mengde andre. Det er vanlig å si at slike uttrykk særligkarakteriseres ved avvik fra språkets vanlige semantiske regler, og det er mye sant i det.Men det er sikkert tusenvis av slike uttrykk i norsk, og det ville ikke la seg gjøre åbehandle mer enn en liten brøkdel av dem i ei lita bok som denne. Dessuten er slikeuttrykk i varierende grad gjennomskuelige. Noen har en spesiell bakgrunn, andre ikke,og forklaringsbehovet er derfor varierende. Forfatteren velger de uttrykk som trengerforklaring og som har en historie å fortelle. Stoffavgrensningen i boka blir dermed gan-ske klar.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.