Rök-steinen - noen runologiske og språklige overveielser
PDF

Hvordan referere

Barnes, M. P. (2013). Rök-steinen - noen runologiske og språklige overveielser. Maal Og Minne, 99(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/257

Sammendrag

Denne artikkelen tar for seg runeformer, lønnrunesystemer, ortografi,fonologi, ordvalg og formelbruk på Rök-steinen. På dette grunnlagetargumenteres det for at innskriften er fra tidlig vikingtid, slik de flestehar ment, men det diskuteres hvorvidt enkelte trekk som er blitt oppfat-tet som kronologisk bestemt ikke like gjerne kan være dialektmarkører.Fremfor alt manes det til forsiktighet: argumenter og motargumenterom såpass dunkle språklige forhold er sjelden av en slik karakter at defører til sikre konklusjoner.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.