Knut Johannessen: Den glemte skriften. Gotisk håndskrift i Norge.
PDF

Hvordan referere

Haugen, O. E. (2013). Knut Johannessen: Den glemte skriften. Gotisk håndskrift i Norge. Maal Og Minne, 100(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/254

Sammendrag

I forordet til Den glemte skriftenskriv riksarkivaren at boka skal tene som ein døropnartil historia. Det er treffande, for ein stor del av vår nyare historie, frå 1500-talet fram tileit godt stykke ut på 1800-talet, er berre tilgjengeleg gjennom originaldokument i gotiskhandskrift. Det er ei handskrift som knapt nokon lenger kan lese utan øving, og sjølv deimest trente kan til tider ha vanskar med å tyde ei skrift som har store individuelle varia-sjonar, kan vere skriven i hast og dertil har mange teikn som er vanskelege å halde fråkvarandre. Det finst fleire bøker om gotisk handskrift, men denne meldaren kjenneringen som er så rikt illustrerte, så godt fortalde og så instruktive som Den glemte skrif-ten. Tittelen på boka er i seg sjølv ein liten genistrek, for kven har ikkje lyst til å avdek-kje historiske løyndommar?
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.