Ursprungsbetecknande prepositioner efter verbet få i norska dialekter
PDF

Hvordan referere

Julien, M., & Garbacz, P. (2014). Ursprungsbetecknande prepositioner efter verbet få i norska dialekter. Maal Og Minne, 105(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/229

Sammendrag

Den preposition som används för att uttrycka ursprung eller upphov i en konstruktion med verbet 'få' i skriftlig norska är prepositionen av. I norska dialekter blir dock även flera and-­ra prepositioner använda för att uttrycka denna relation. Förutom tå, som kan räknas som en variant av av, finner man hos, hjå och med. Den nyligen färdigställda forsknings-­infra-­strukturen, Nordisk dialektkorpus och Nordisk syntaxdatabas, ger oss en möjlighet att närmare undersöka användningen av de ovannämnda prepositionerna i norska dialekter. Vi finner ett tydligt geografiskt mönster: vid verbet få används prepositionen hos som ursprungsmarkör i norra Norge, preposi-­tionen hjå i en del dialekter i västra och centrala Norge, prepositionen med i nordvästra Norge, medan av används i de sydligaste delarna av landet. I Trøndelag är variationen stor, och prepositionerna av, tå, med, och även te används. Dess-­utom visar det sig att det råder olika typer av synkretism mellan uttryck för lokation, ursprung och mål i det norska prepositions-­systemet: några av dessa typer har påståtts vara ytterst sällsynta utifrån det typologiska perspektivet, eller till och med icke-belagda i världens språk.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.