Språket i norske kokebøker. Utviklingen av norsk kulinarisk terminologi
pdf

Hvordan referere

Notaker, H. (2024). Språket i norske kokebøker. Utviklingen av norsk kulinarisk terminologi. Maal Og Minne, 116(1). https://doi.org/10.52145/mom.v116i1.2278

Sammendrag

Artikkelen er et bidrag til kunnskapen om fagspråk og spesielt terminologi i norske kokebøker. Selv om mange kulinariske termer var kjent før den første kokeboka ble trykt i Norge i 1831, er kokebøkene den viktigste historiske kilden til fagspråket på dette området, fordi de konkret beskriver de ulike ledd i matlagingsprosessene og dermed kodifiserer den norske kulinariske terminologien. Studien viser hvordan terminologien, i tråd med den generelle språkhistoriske utviklingen, gradvis fjerner seg fra dansk ved en økende bruk av ord fra norske dialekter og overgang til en ortografi nærmere norsk dagligtale i løpet av 1800-tallet. Samtidig peker studien på hvordan et voksende antall termer fra ulike europeiske språk inkluderes i kokebøkene, mange av dem i norvagisert form, andre erstattet av nyskapte avløserord. Denne utviklingen stabiliserer seg under den offentlige språkstyringen i første del av 1900-tallet, men fra slutten av hundreåret skjer en svekkelse av forsøkene på fornorsking og norvagisering og en økende tendens til å benytte utenlandske termer i sin opprinnelige språkform.
https://doi.org/10.52145/mom.v116i1.2278
pdf
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2024 Henry Notaker