The Dating of "Hávamál"
pdf

Hvordan referere

Males, M. (2024). The Dating of "Hávamál". Maal Og Minne, 116(1). https://doi.org/10.52145/mom.v116i1.2277

Sammendrag

I denna artikel identifieras och prövas fyra innehållskriterier som alla pekar mot komposition före ca 1000 och därmed stöttar språkliga kriterier. Inga motstridiga indikationer har identifierats, och spridningen av kriterier i dikten kan tyda på att även om Hávamál möjligen är sammansatt av mer än en dikt torde detta ha ägt rum tidigt, troligen i perioden ca 900–50.

https://doi.org/10.52145/mom.v116i1.2277
pdf
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2024 Mikael Males