Jens Johan Hyvik og Stephen J. Walton (red.) 'Der var ruskut å leggja utpå'. Ti år med mastergraden i nynorsk skriftkultur
PDF

Hvordan referere

Vikør, L. S. (2015). Jens Johan Hyvik og Stephen J. Walton (red.) ’Der var ruskut å leggja utpå’. Ti år med mastergraden i nynorsk skriftkultur. Maal Og Minne, 106(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/223

Sammendrag

Dette er ei jubileumsbok for ein nyskapning i det norske faglandskapet innanfor humaniora: nynorsk skriftkultur, som blir drive ved Ivar Aasen-instituttet på Høgskulen i Volda. Boka seier likevel ikkje så mykje om faget og instituttet; ho er primært ei fagleg artikkelsamling innanfor dei disiplinane miljøet rundt dette faget i Volda og andre stader i Noreg dekker. Redaktørane Jens Johan Hyvik og Stephen J. Walton er begge sen­trale i dette miljøet, sjølv om Hyvik i dag arbeider på Høgskolen i Telemark.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.