Bullitta, Dario and Natalie M. Van Deusen: Sainthood, Scriptoria, and Secular Erudition in Medieval and Early Modern Scandinavia. Essays in Honour of Kirsten Wolf
MOM 2-2023 cover image
PDF

Hvordan referere

Ommundsen, Åslaug. (2023). Bullitta, Dario and Natalie M. Van Deusen: Sainthood, Scriptoria, and Secular Erudition in Medieval and Early Modern Scandinavia. Essays in Honour of Kirsten Wolf. Maal Og Minne, 115(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/2218

Sammendrag

Festskriftsjangeren er både omdiskutert og populær, og slike bøker manifesterer seg på høgst ulikt vis. Festskriftet til norrønfilologen Kirsten Wolf er ein honnør frå eit breitt fagmiljø, publisert som volum 13 i Brepols sin Acta Scandinavica-serie. Boka er innhaldsrik og er sett saman av heile 18 ulike kapittel, i tillegg til ei innleiing ved redaktørane. Bidraga femner om viktige delar av den rike islandske litteraturen og kapitla er tematisk delte inn i sju bolkar som skal reflektere mottakarens forskingsinteresser: helgenar og biletkunst, dei heilage i mellomalderen, sogene om Gudmunðr den gode, andelege lesingar, skaldedikt, verdsleg lærdom og, til sist, etter-reformatoriske heilage.
PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2023 Åslaug Ommundsen